Odešla jsem ze školy, kde jsem působila jako učitelka, a začala jsem se věnovat tomu, co mě od malička lákalo. Absolvovala jsem několik kurzů vedených Martou Noskovou a Richardem Flookem (EFT 1. - 3. stupeň, Matrix Reimprinting, NLP, TLT, ACE, Meta medicína). Zvolila jsem cestu tzv. energetické psychologie, takže znalosti získané v jednotlivých kurzech na sebe navazovaly a prolínaly se. Účastnila jsem se po dobu deseti let seminářů pořádaných Mgr. Marií Novákovou, u PaedDr. Evy Váňové jsem absolvovovala uživatelský a lektorský kurz FIE - metody instrumentálního obohacování prof. Feuersteina.  Díky touze poznat práci s tělovými svícemi jsem se seznámila s Mgr. Hanou Šmídovou, u které jsem absolvovala kurz. Pod vedením MUDr. Jany Holubové se věnuji kraniosakrální osteopatii, kterou považuji za jednu z nejúčinnějších metod. 

Po absolvování teoretického a praktického školení pracuji také s přístrojem Supetronic, který je, zjednodušeně řečeno, určen k měření energetických drah orgánů. Součástí výcviku bylo získávání vědomostí z oblasti TČM (tradiční čínské medicíny), fyziologie, anatomie... 

Zároveň navštěvuji dvouletou školu energetického léčení pod vedením Jitky Hložkové.

Techniky, které jsem se naučila, kombinuji s automatickou kresbou, tělovými svícemi a dalšími postupy. Terapii při osobních setkáních mohou podpořit také esence, které, pokud se klient rozhodne, můžeme společně vybrat, případně preparáty firmy Energy, které slouží k celkové harmonizaci organismu.