Odešla jsem ze školy, kde jsem působila jako učitelka, a začala jsem se věnovat tomu, co mě od malička lákalo, a co jsem se bála si přiznat. Absolvovala jsem několik kurzů vedených Martou Noskovou a Richardem Flookem (EFT 1. - 3. stupeň, Matrix Reimprinting, NLP, TLT, ACE, Meta medicína). Zvolila jsem cestu tzv. energetické psychologie, takže znalosti získané v jednotlivých kurzech na sebe navazovaly a prolínaly se. Účastnila jsem se po dobu deseti let seminářů pořádaných Mgr. Marií Novákovou, u PaedDr. Evy Váňové jsem absolvovovala uživatelský a lektorský kurz FIE - metody instrumentálního obohacování prof. Feuersteina.  Díky touze poznat práci s tělovými svícemi jsem se seznámila s Mgr. Hanou Šmídovou, u které jsem absolvovala kurz. Pod vedením MUDr. Jany Holubové se věnuji kraniosakrální osteopatii, kterou v současné době považuji za jednu z nejúčinnějších metod.

V současné době jsem se začala učit pracovat s přístrojem Supetronic, který je, zjednodušeně řečeno, určen k měření energetických drah orgánů. Po ukončení výcviku budu tuto službu nabízet, zatím pouze trénuji na trpělivých dobrovolnících... 

Techniky, které jsem se naučila, kombinuji s automatickou kresbou, tělovými svícemi a dalšími postupy. Terapii při osobních setkáních mohou podpořit také esence, které, pokud se klient rozhodne, můžeme společně vybrat. 

Aniž bych se příliš snažila - ale o to víc mě těší - že se u mě každoročně objevují zájemci o studium, kteří se se mnou připravují na přijímací či maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury, případně dohánějí deficity z oblasti českého pravopisu či "prvostupňové" matematiky.

Hlavní náplní mé práce jsou terapie.