Odešla jsem ze školy, kde jsem působila jako učitelka, a začala jsem se věnovat tomu, co mě od malička lákalo. Absolvovala jsem několik kurzů vedených Martou Noskovou a Richardem Flookem (EFT 1. - 3. stupeň, Matrix Reimprinting, NLP, TLT, ACE, Meta medicína). Zvolila jsem cestu tzv. energetické psychologie, takže znalosti získané v jednotlivých kurzech na sebe navazovaly a prolínaly se. Účastnila jsem se po dobu deseti let seminářů pořádaných Mgr. Marií Novákovou, u PaedDr. Evy Váňové jsem absolvovovala uživatelský a lektorský kurz FIE - metody instrumentálního obohacování prof. Feuersteina.  Díky touze poznat práci s tělovými svícemi jsem se seznámila s Mgr. Hanou Šmídovou, u které jsem absolvovala kurz. Pod vedením MUDr. Jany Holubové se věnuji kraniosakrální osteopatii, kterou považuji za jednu z nejúčinnějších metod. 

Po absolvování teoretického a praktického školení pracuji také s přístrojem Supetronic, který je, zjednodušeně řečeno, určen k měření energetických drah orgánů. Součástí výcviku bylo získávání vědomostí z oblasti TČM (tradiční čínské medicíny), fyziologie, anatomie... Měření provádím buď na své pracovní adrese ve Vršovicích, nebo každé úterý v Klubu Energy v Mánesově ulici 11 v Praze 2. Zároveň zodpovídám dotazy týkající se produktů Energy v online poradně na stránkách www.energy.cz. Každý čtvrtek od 8 do 12 hodin odpovídám na dotazy telefonické.

Absolvovala jsem školu energetického léčení pod vedením Jitky Hložkové.

V současné době navštěvuji akademii TČM v Brně - chci si prohloubit znalosti o diagnostice tradiční čínské medicíny, které hodlám využít při své práci se Supetronikem.

Techniky, které jsem se naučila, kombinuji. Terapii mohou podpořit také esence, které, pokud se klient rozhodne, můžeme společně vybrat, případně produkty firmy Energy, které slouží k celkové harmonizaci organismu.