O metodách

EFT

Emotional Freedom Techniques - Techniky emoční svobody

- patří do oboru energetické psychologie

- autorem, který metodu popsal, je Gary Craig

- vychází z předpokladu, že v důsledku negativních emocí spojených s určitými prožitky dochází k přerušení toku v energetickém systému těla

- pracuje s tělem a myslí: poklepáváním na určité body na těle (meridiánové dráhy orgánů) se trhliny v energetickém toku zacelují; klient pracuje s emocí i ve své mysli - zpracuje vzpomínku, na kterou se emoce váže tak, až emoce úplně odezní

- na první pohled to může působit podivně, ale stimulací jednotlivých bodů se vzpomínky důležité pro vyřešení problému vynořují a je možné s nimi dál pracovat. EFT je souhrn mnoha různých postupů, které lze použít tak, aby klientovi vyhovovaly co nejlépe. I zdánlivě velký problém je možné vyřešit za poměrně krátkou dobu. Délka jednoho sezení závisí na několika faktorech - pohybuje se zhruba od 1 do 2 hodin.

 

Matrix Reimprintig Techniques

- autorem metody je Karl Dawson

- specifická EFT technika, která pomáhá řešit problémy vzniklé v minulosti - více než 90% našeho každodenního chování, činností a návyků totiž řídí podvědomé programy, které vznikají z obrazů minulých událostí, jež jsou udržovány v našem energetickém poli

- klient se s pomocí terapeuta dokáže do těchto událostí vrátit a změnit jejich otisk ve svém energetickém poli tak, aby už nemohly negativně ovlivňovat jeho život

Meta-medicína

- není náhražkou za lékařskou péči, ale napomáhá rychlejšímu uzdravení právě tím, že klient najde, pochopí a přijme příčinu svého onemocnění

- většina onemocnění má svůj původ v mysli člověka - Meta-medicína vychází z předpokladu, že na počátku každého onemocnění stojí konflikt těla, mysli, ducha a okolního prostředí, a pomáhá tento konflikt objevit a dané čtyři faktory sladit

- u každého se projeví následky takové události jinak - někdo nezareaguje vůbec, u jiného se může spustit určitý druh onemocnění. Každé onemocnění prochází podle Meta-medicíny (MM) dvěma fázemi - a podle toho lze zpětně určit přibližnou dobu emoční události, která k onemocnění mohla zavdat příčinu. Už pouhé uvědomění si této události může nastartovat proces léčení. Ve spojení s odbornou lékařskou péčí - ať už pomocí klasické medicíny, nebo prostřednictvím alternativní lečby, je možné problém trvale odstranit tak, aby se již neopakoval. 

NLP

Neurolingvistické programování. Jedná se o způsob, jak dosáhnout žádaných výsledků prostřednictvím jazyka mysli. Při práci touto technikou se mimo jiné využívá specificky vedených rozhovorů, ve kterých je klient veden k uvědomění si toho, co je skutečným problémem a jakým způsobem ho může řešit. Klientova snaha je podpořena dalšími specifickými technikami tak, aby měl k dispozici nástroje potřebné k řešení.

ACE - Advanced Clearing Energetics

Pokročilé energetické čištění.  Autorem této metody je Richard Flook, který také vedl kurz, na němž jsem se s metodou seznámila. V místě nemoci, bolesti, v případě ACE i v traumatizujícím zážitku, je uvězněná energie, kterou je třeba vyčistit - pak lze odstranit bolest, urychlit léčení, zbavit se traumatu... Je ovšem potřeba si uvědomit, co jsme se prostřednictvím svých problémů měli naučit, co si uvědomit...

TLT - Time Line Therapy

Terapie časové osy - souvisí s NLP. Je to způsob, jehož prostřednictvím lze leccos ve svém životě změnit, a navíc tak, že si vlastně budeme hrát - nad vaší časovou linií

Esence

Pracuji také s esencemi - sama na sobě jsem vyzkoušela, jak jemná, a přitom silná je jejich účinnost. Bachovy esence znám už 15 let, ale velmi mě oslovily také orchidejové esence a esence Spirit in Nature. Více se o nich dočtete přímo na stránkách distributora (viz rubrika Zajímavé odkazy). Esence využívám při práci s tělovými svícemi i při dalších terapiích.

Tělové svíce - duté trubičky z bavlněného plátna namočeného ve včelím vosku. Mohou obsahovat přísady - nejčastěji protizánětlivou kurkumu, ale např. i léčivé rostliny. Svíce se na jednom konci zapálí a tím druhým koncem se přiloží na vhodné místo na těle (mohou to být dlaně, místo na krční páteři atd.), na němž je umístěn ubrousek či papírový kapesník, aby obsah svíce nepadal přímo na pokožku... Úleva je velká.   

 

 Automatická kresba

Úžasná možnost pro všechny, kteří rádi kreslí, a přitom mají pocit, že to neumí (ale samozřejmě i pro zdatné kreslíře). Při automatické kresbě nejde o klasické zobrazování konkrétních předmětů, osob..., ale o zachycení informací z našeho podvědomí. Náš vnitřní soudce dostává volno a my se můžeme plně ponořit do radosti z tvorby, uvolnění... Dokáže to opravdu každý. Pokroky jsou velmi rychlé i u těch, kteří mají "nevykreslenou" ruku. Vaše vlastní obrázky Vám mohou dát odpovědi na otázky, na které si vědomě odpovědět nedokážete, mohou Vám pomáhat v uzdravování, můžete se vykreslit ze stresu, můžete si nakreslit svou radost, to, jak sami sebe vnímáte, jak Vás vnímá Vaše okolí, jaký je vztah k Vašim nejbližším... Na přání klienta mohu automatickou kresbu zařadit do sezení. Osvědčila se při práci s dětmi - dokonce i těmi, které nerady kreslí.

 

Kraniosakrální osteopatie (CSO)

Jedná se o jemnou manuální terapii, jedním z jejíchž principů je vnímání bez hodnocení - ve stavu hluboké relaxace. Klient leží na lehátku, oblečený a pro větší komfort i přikrytý. Terapeut se velmi jemně dotýká jeho těla a vnímá jeho pohyb. Pokud se klientovi z různých důvodů nechce příliš mluvit a hledá úlevu, uvolnění, pak je tato metoda optimálním řešením. Každé další ošetření je intenzívnější než to předcházející, to mohu potvrdit jak z vlastní zkušenosti, tak ze zkušeností klientů. CSO může pomoci od migrény, bolestí zad, ve spojení s další terapií pomáhá při Crohnově chorobě, přináší úlevu při velké psychické zátěži (samozřejmě i při střední a malé :) )... Hyperaktivním jedincům z řad dospělých i dětí pomáhá při zklidnění. Mé nejmladší "klientce" byly dva měsíce, nejstaršímu klientovi 82 let. Kurz této techniky jsem absolvovala u MUDr. Jany Holubové, se kterou jsem v pravidelném kontaktu. Odkaz na její stránky najdete v "Zajímavých odkazech".

 

Supertronic

Přístroj, který měří napětí v drahách orgánů a tím zjišťuje případnou nerovnováhu organismu. Nejedná se o přístroj diagnostický v tom smyslu, že by se jeho prostřednictvím dalo přesně určit konkrétní onemocnění. Ale vysledované oslabení jednotlivých orgánů, ať už v důsledku vyčerpání nebo probíhajícího např. zánětlivého procesu, objeví a prostřednictvím testování pomůže určit vhodný přípravek vedoucí k harmonizaci. Lze jím testovat i alergie na jednotlivé potraviny... Metoda měření a přístroj Supetronic jsou soućástí strategie firmy Energy, s jejímiž produkty pracuji. Jde o českou firmu, o níž se více můžete dočíst na stránkách www.energy.cz


 

Žádná z uvedených metod není náhražkou za lékařskou péči.